Tellimistingimused

1. Käesolevad üldtingimused on teenuse tellija ja Tervise Catering OÜ vahel sõlmitava cateringi-teenuse lepingu osa.
2. Tervise Cateringi koostatud hinnapakkumine on terviklik ning sisaldab infot tellitud toodete ja teenuste kohta, hõlmates ka toidu serveerimiseks vajalikke vahendeid.
3. Tellija kinnitab Tervise Cateringi hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel.
4. Tellijal on õigus kinnitatud tellimust (k.a osalejate üldarv) muuta hiljemalt neli tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades muudatuse soovid kirjalikult. Muudatus jõustub peale mõlemapoolset kirjalikku kinnitust. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi aktsepteerib Tervise Catering vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.
5. Kinnitatud hinnapakkumise alusel esitab Tervise Catering tellijale ettemaksearve, mis katab vähemalt 50% tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
6. Tellimus loetakse kinnitatuks pärast seda, kui ettemaksearves esitatud summa laekub Tervise Catering OÜ arvelduskontole.
7. Kui klient tühistab tellimuse
− hiljemalt kaheksa tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab Tervise Catering OÜ 100% ettemaksest;
− neli kuni seitse tööpäeva enne ürituse toimumist, tagastab Tervise Catering OÜ 50% ettemaksest;
− vähem kui kolm tööpäeva enne ürituse toimumist, on Tervise Catering OÜ-l õigus jätta ettemakse tagastamata.
8. Peale tellimuse täitmist esitab Tervise Catering hiljemalt viie tööpäeva jooksul tellijale korrigeeritud hinnapakkumise, milles on esitatud lõplikud ja tellijaga sündmuse vältel kooskõlastatud kulud (teeninduse ületunnid, tarbitud jookide kogus jm lisatooted ning -teenused), ning arve, millest on maha arvestatud tasutud ettemakse.
9. Tellijal on õigus esitada pretensioon arve kohta kirjalikult viie kalendripäeva jooksul alates arve esitamise päevast.